TEL: 09122720512
لوگوی رول استحکام

استفاده از بلبرینگ و رولبرینگ بدون کونس

در بسیاری از کاربری های صنعتی از بلبرینگ ها و رولبرینگ ها بدون کونس استفاده می شود. بدین معنا که در ساختار این بلبرینگ ها تنها ترکیبی از ساچمه ها قرار گرفته بر روی قفسه استفاده می شود. این امر در مورد بلبرینگ ها اغلب در مورد بلبرینگ های کف گرد اتفاق می افتد که بار متعادی بصورت یکنواخت بر روی ساچمه ها ها و قفسه بلبرینگ وجود دارد. در مورد رولبرینگ ها استفاده از رولبرینگ بدون کونس که در مورد رولبرینگ های سوزنی در شکل های مختلف دیده می شود این کاربری گسترده تر می باشد. در هر دو مورد بلبرینگ و رولبرینگ بدون کونس اغلب به سبب حجم کمتری از فضا که اشغال می کنند مورد استفاده قرار می گیرد. بخشی از بدنه ماشین که در مورد بلبرینگ ها و رولبرینگ های کف گرد بصورت تخت و در مورد بلبرینگ ها و رولبرینگ های شعاعی بصورت مدور است نقش کونس را در این کاربری ایفا می کند. رولبرینگ های شعاعی بدون کونس نیز با ساچمه های استوانه ای در صنایع با کاربری بالایی مورد استفاده قرار می گیرند. بعنوان مثال در قسمت چرخ لودر ها برای اتصال از رولبرینگ با ساچمه استوانه ای و بدون کونس بیرونی استفاده شده است.

رول استحکام

TEL : 09122720512
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation