رولبرینگ بشکه ای | رول استحکام فروش رولبرینگ بشکه ای | رول استحکام فروش
TEL: 02133914518-33982537
لوگوی رول استحکام

رولبرینگ بشکه ای


رولبرینگ بشکه ای | این ننوع از رولبرینگ با نام تجاری   Spherical Roller Bearings  .


مورد استفاده رولبرینگ بشکه ای استفاده در کار و تحمل بار های سنگین میباشد. میتوان گفت رولبرینگ بشکه ای از نوع رولبرینگ خودتنظیم بوده که این قابلیت باعث  ناهمراستایی زاویه شفت نسبت به محفظه خود ( یاتاقان ) میشود.با توجه به استفاده ساچمه های استوانه ای متقارن بلند با قطر زیاد در رولبرینگ بشکه ای ، این رولبرینگ بسیار مناسب برای استفاده در تحمل بارهای بسیار سنگین میباشد.


 


طراحی و ساخت رولبرینگ بشکه ای :


سوراخ داخلی رولبرینگ بشکه ای  در دو نوع استوانه ای و مخروطی با شیب 1:30 (پسوند  k30) و شیب 1:12 (پسوند k) طراحی و ساخته  می شود


 


 


رولبرینگ بشکه ای | قیمت و خرید رولبرینگ بشکه ای | خرید رولبرینگ بشکه ای | گارانتی رولبرینگ بشکه ای | فروش رولبرینگ بشکه ای | انواع رولبرینگ بشکه ای| تضمین اصالت رولبرینگ بشکه ای | قیمت رولبرینگ بشکه ای | ارسال رولبرینگ بشکه ای | بورس رولبرینگ بشکه ای | استعلام قیمت رولبرینگ بشکه ای


بازرگانی رول استحکام آماده ارائه و ثبت سفارش و ارسال رولبرینگ بشکه ای با مناسب ترین قیمت و تضمین اصلت برند رولبرینگ بشکه ای ، آماده همکاری با صنایع مختلف میباشد.


رولبرینگ بشکه ای 22211 قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22211
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22211

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22216W33 قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22216W33
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22216W33

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22210 قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22210
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22210

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22218KW33 قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22218KW33
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22218KW33

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22211 قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22211
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22211

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22215W33 قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22215W33
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22215W33

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22214KW33 قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22214KW33
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22214KW33

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22213 قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22213
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22213

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22219 قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22219
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22219

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22222W33 قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22222W33
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22222W33

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22220W33 قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22220W33
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22220W33

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22224 قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22224
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22224

موجود
رولبرینگ بشکه ای 24134 قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 24134
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 24134

موجود
رولبرینگ بشکه ای 24138CC/W33 قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 24138CC/W33
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 24138CC/W33

موجود
رولبرینگ بشکه ای 24130W33 قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 24130W33
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 24130W33

موجود
رولبرینگ بشکه ای 24140CC/W33 قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 24140CC/W33
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 24140CC/W33

موجود
رولبرینگ بشکه ای 24132CC/W33 قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 24132CC/W33
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 24132CC/W33

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22205E قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22205E
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22205E

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22218E قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22218E
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22218E

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22220E قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22220E
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22220E

موجود
رولبرینگ بشکه ای 24130CCK30/W33 قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 24130CCK30/W33
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 24130CCK30/W33

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22210EK قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22210EK
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22210EK

موجود
رولبرینگ بشکه ای 24144CC/W33 قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 24144CC/W33
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 24144CC/W33

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22208E قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22208E
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22208E

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22209E قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22209E
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22209E

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22215EK قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22215EK
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22215EK

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22208EK قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22208EK
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22208EK

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22212EK قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22212EK
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22212EK

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22211E قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22211E
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22211E

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22212E قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22212E
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22212E

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22217E قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22217E
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22217E

موجود
رولبرینگ بشکه ای 22228CCK/W33 قیمت رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ-بشکه-ای-

رولبرینگ بشکه ای 22228CCK/W33
قیمت رولبرینگ بشکه ای
شماره فنی :
رولبرینگ بشکه ای 22228CCK/W33

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها
رول استحکام

TEL : 02133914518-33982537
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2020 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation