رولبرینگ سوزنی | رول استحکام فروش رولبرینگ سوزنی | رول استحکام فروش
TEL: 02133914518-33982537
لوگوی رول استحکام

رولبرینگ سوزنی

 


 شرکت رول استحکام ایرانیان وارد کننده وتامین کننده رولبرینگ سوزنی


Needle Roller Bearings


 رولبرینگ سوزنی | این رولبرینگ (رولبرینگ سوزنی)  ازضخامت کم و تحمل باربالائی برخوردار می باشد.رولبرینگ سوزنی می تواند با حلقه داخلی یا بدون آن استفاده می شوند. رولبرینگ  سوزنی بدون حلقه داخلی برای مینیمم کردن فضای مورد نظر مناسب هستند و شفت در این موارد سخت کاری صیقل داده شده است. این رولبرینگ دارای حلقه داخلی هستند در مواردی که ماشینکاری شفت غیر اقتصادی باشد بکار می روند.این رولبرینگ ها اجازه حرکت محوری را می دهند.ابعاد و انواع مختلفی از این سری تولید می شوند و در همه محصولات شکل سطح استوانه ها طوری اختیار شده است که از ایجاد تنش های لبه ای احتراز شود


 این رولبرینگ با قطر خارجی بزرگتر از 19 میلیمتر دارای لبه در حلقه خارجی خود هستند که یا با حلقه بیرونی یکپارچه هستند و یا به صورت حلقه های جازده شده می باشند.رولبرینگ های بزرگتر دارای لبه به هم پیوسته و شیار سرتاسری و سوراخ روانکاری در حلقه خارجی می باشند


رولبرینگ های سوزنی در طرح و ساختار به شرح ذیل تولید و طراحی میشوند:


1.      رولر بیرینگ های سوزنی با قفسه شعاعی


2.      رولر بیرینگ های سوزنی با قفسه بیرونی


3.      رینگ های ماشین کاری شده


4.      بیرینگ های کف گرد


5.      بیرینگ های ترکیبی


6.      رولر های کلاچ


7.      ترک رولر ها


انواع رولبرینگ سوزنی :


1-بلبرینگ سوزنی تک ردیفه 


بلبرینگ سوزنی دو ردیفه-2


شرکت رول استحکام ایرانیان آمادگی ثبت سفارش باقیمت همکاری را دارد


کاتالوگ رولبرینگ سوزنی | فروش رولبرینگ سوزنی | کاربرد بلبرینگ سوزنی | خرید رولبرینگ سوزنی | رولبرینگ سوزنی ناظم الطبا | رولبرینگ سوزنی جدول | انواع رولبرینگ سوزنی | استعلام قیمت رولبرینگ سوزنی | پیش فاکتور رولبرینگ سوزنی


رولبرینگ سوزنی KT 18*24*20 قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی KT 18*24*20
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی KT 18*24*20

موجود
رولبرینگ سوزنی HK 1010 قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی HK 1010
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی HK 1010

موجود
KT85*92*20 رولبرینگ سوزنی INA قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

KT85*92*20 رولبرینگ سوزنی INA
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
KT85*92*20 رولبرینگ سوزنی INA

موجود
رولبرینگ سوزنی KT100*108*27  قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی KT100*108*27
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی KT100*108*27

موجود
رولبرینگ سوزنی KT 50*55*13 قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی KT 50*55*13
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی KT 50*55*13

موجود
رولبرینگ سوزنی KT 45*59*22 قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی KT 45*59*22
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی KT 45*59*22

موجود
رولبرینگ سوزنی HK 1014 قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی HK 1014
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی HK 1014

موجود
رولبرینگ سوزنی HK 1012 قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی HK 1012
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی HK 1012

موجود
رولبرینگ سوزنی KT 14*18*10 قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی KT 14*18*10
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی KT 14*18*10

موجود
رولبرینگ سوزنی KT 65*68*25 قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی KT 65*68*25
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی KT 65*68*25

موجود
رولبرینگ سوزنی KT 65*70*20 قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی KT 65*70*20
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی KT 65*70*20

موجود
رولبرینگ سوزنی KT 45*59*32 قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی KT 45*59*32
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی KT 45*59*32

موجود
رولبرینگ سوزنی HK 2020 قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی HK 2020
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی HK 2020

موجود
بوش رولبرینگ IR 90*100*30 چینی قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

بوش رولبرینگ IR 90*100*30 چینی
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
بوش رولبرینگ IR 90*100*30 چینی

موجود
رولبرینگ سوزنی HK 1210 قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی HK 1210
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی HK 1210

موجود
رولبرینگ سوزنی HK 1212 قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی HK 1212
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی HK 1212

موجود
رولبرینگ سوزنی HK 2018.RS قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی HK 2018.RS
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی HK 2018.RS

موجود
رولبرینگ سوزنی HK 2020.2RS قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی HK 2020.2RS
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی HK 2020.2RS

موجود
رولبرینگ سوزنی HK 1214 قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی HK 1214
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی HK 1214

موجود
رولبرینگ سوزنی HK 2010 قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی HK 2010
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی HK 2010

موجود
رولبرینگ سوزنی HK 1812 قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی HK 1812
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی HK 1812

موجود
رولبرینگ سوزنی HK 1816 قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی HK 1816
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی HK 1816

موجود
رولبرینگ سوزنی HK 1612 قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی HK 1612
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی HK 1612

موجود
رولبرینگ سوزنی HK 1616.2RS قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی HK 1616.2RS
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی HK 1616.2RS

موجود
رولبرینگ سوزنی HK 1412 قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی HK 1412
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی HK 1412

موجود
رولبرینگ سوزنی HK 1414 قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی HK 1414
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی HK 1414

موجود
رولبرینگ سوزنی HK 1414.RS قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی HK 1414.RS
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی HK 1414.RS

موجود
رولبرینگ سوزنی HK 1814 قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی HK 1814
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی HK 1814

موجود
رولبرینگ سوزنی HK 2016.2RS قیمت رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ-سوزنی--

رولبرینگ سوزنی HK 2016.2RS
قیمت رولبرینگ سوزنی
شماره فنی :
رولبرینگ سوزنی HK 2016.2RS

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها
رول استحکام

TEL : 02133914518-33982537
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2020 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation