یاتاقان | رول استحکام فروش یاتاقان | رول استحکام فروش
TEL: 02133914518-33982537
لوگوی رول استحکام

یاتاقان

یاتاقان | یاتاقان بلبرینگ بعنوان  تکیه گاهی برای اجزای چرخنده به کار میرود  . یاتاقان دارای محافظ شعاعی است که به شکل سیلندر و از مواد و جنس خاص تولید میگردد و یاتاقان در ابعاد مختلفی نیز تولید میشود و در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد و با توجه به محل و نحوه مصرف (یاتاقان ) به شکل ظاهری متفاوت مشخص میشوند.یاتاقان ها در دسته بندی صنعتی  به دو دسته( یاتاقان های استاندارد) و (یاتاقان های خاص) دسته بندی میشوند که موارد خاص آنها شامل کاربری های خاص صنعتی و راه آهن ها می باشد. باید توجه داشت که یاتاقان جزئی جدایی ناپذیر از دستگاه ها و ماشین آلات گوناگون است که امکان حرکت کردن دو و یا چند قطعه بر روی یکدیگر را فراهم میکند.


یاتاقان UCF 218 یاتاقان ucf

یاتاقان

یاتاقان UCF 218
یاتاقان ucf
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCF 217 یاتاقان ucf

یاتاقان

یاتاقان UCF 217
یاتاقان ucf
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCF 216 یاتاقان ucf

یاتاقان

یاتاقان UCF 216
یاتاقان ucf
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCF 215 یاتاقان ucf

یاتاقان

یاتاقان UCF 215
یاتاقان ucf
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCF 215 یاتاقان ucf

یاتاقان

یاتاقان UCF 215
یاتاقان ucf
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFA 204 یاتاقان UCFA

یاتاقان

یاتاقان UCFA 204
یاتاقان UCFA
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFA 203 یاتاقان UCFA

یاتاقان

یاتاقان UCFA 203
یاتاقان UCFA
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFA 202 یاتاقان UCFA

یاتاقان

یاتاقان UCFA 202
یاتاقان UCFA
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFA 201 یاتاقان ucf

یاتاقان

یاتاقان UCFA 201
یاتاقان ucf
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFA 208 یاتاقان ucf

یاتاقان

یاتاقان UCFA 208
یاتاقان ucf
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFA 207 یاتاقان UCFA

یاتاقان

یاتاقان UCFA 207
یاتاقان UCFA
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFA 206 یاتاقان UCFA

یاتاقان

یاتاقان UCFA 206
یاتاقان UCFA
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFA 205 یاتاقان UCFA

یاتاقان

یاتاقان UCFA 205
یاتاقان UCFA
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFA 212 یاتاقان UCFA

یاتاقان

یاتاقان UCFA 212
یاتاقان UCFA
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFA 211 یاتاقان UCFA

یاتاقان

یاتاقان UCFA 211
یاتاقان UCFA
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFA 210 یاتاقان UCFA

یاتاقان

یاتاقان UCFA 210
یاتاقان UCFA
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFA 216 یاتاقان UCFA

یاتاقان

یاتاقان UCFA 216
یاتاقان UCFA
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFA 215 یاتاقان UCFA

یاتاقان

یاتاقان UCFA 215
یاتاقان UCFA
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFA 214 یاتاقان UCFA

یاتاقان

یاتاقان UCFA 214
یاتاقان UCFA
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFA 213 یاتاقان UCFA

یاتاقان

یاتاقان UCFA 213
یاتاقان UCFA
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFA 218 یاتاقان UCFA

یاتاقان

یاتاقان UCFA 218
یاتاقان UCFA
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFC 202 یاتاقان UCFC

یاتاقان

یاتاقان UCFC 202
یاتاقان UCFC
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFC 201 یاتاقان UCFC

یاتاقان

یاتاقان UCFC 201
یاتاقان UCFC
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFC 203 یاتاقان UCFC

یاتاقان

یاتاقان UCFC 203
یاتاقان UCFC
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFC 204 یاتاقان UCFC

یاتاقان

یاتاقان UCFC 204
یاتاقان UCFC
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFC 205 یاتاقان UCFC

یاتاقان

یاتاقان UCFC 205
یاتاقان UCFC
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFC 206 یاتاقان UCFC

یاتاقان

یاتاقان UCFC 206
یاتاقان UCFC
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFC 207 یاتاقان UCFC

یاتاقان

یاتاقان UCFC 207
یاتاقان UCFC
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFC 208 یاتاقان UCFC

یاتاقان

یاتاقان UCFC 208
یاتاقان UCFC
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFC 209 یاتاقان UCFC

یاتاقان

یاتاقان UCFC 209
یاتاقان UCFC
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFC 210 یاتاقان UCFC

یاتاقان

یاتاقان UCFC 210
یاتاقان UCFC
شماره فنی :


موجود
UCFC 211یاتاقان یاتاقان UCFC

یاتاقان

UCFC 211یاتاقان
یاتاقان UCFC
شماره فنی :


موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها
رول استحکام

TEL : 02133914518-33982537
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2020 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation