TEL: 09122720512
لوگوی رول استحکام

بلبرینگ تماس زاویه ای چند منظوره دوبل

در صنایع گاهی در اتصالات شافت ها شرایطی بوجود می آید که نیاز به قابلیت تعلیق بار های ترکیبی در تمام جهات وجود دارد. ساختار بلبرینگ تماس زاویه ای و رولبرینگ مخروطی ساختار هایی چند منظوره می باشند بدین معنا که در راستای شعاعی در تمامی جهات و در راستای محوری در یک جهت بار را تعلیق می کنند اما آیا قابلیت ارتقا ساختار این بلبرینگ تماس زاویه ای و یا رولبرینگ مخروطی برای تعلیق بار ترکیبی در تمامی جهات نیز وجود دارد؟ پاسخ این سوال مثبت می باشد و راهکار ایجاد قابلیت تعلیق ترکیبی در تمامی جهات استفاده از بلبرینگ تماس زاویه ای دوبل بصورت متقاطع یعنی زمانیکی جهات قرار گیری و اتصال بلبرینگ بر روی شافت ها یکسان نباشد و در خلاف جهت یکدیگر متصل شده باشند است. همین امر در مورد رولبرینگ مخروطی نیز صدق می کند که با استفاده از رولبرینگ مخروطی دوبل متقاطع قابلیت ایجاد تعلیق بار در تمامی جهات میسر است. البته مفهوم از بلبرینگ تماس زاویه ای دوبل می تواند ساختار دوبل و یا استفاده از دو عدد بلبرینگ در کنار هم باشد.

رول استحکام

TEL : 09122720512
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation