TEL: 09122720512
لوگوی رول استحکام

مزایای طراحی ویژه بلبرینگ تماس زاویه ای

در ساختار بلبرینگ تماس زاویه ای اغلب از تعداد زیادی ساچمه استفاده می شود یعنی در قطر برابر با بلبرینگ شیار عمیق تعداد ساچمه های بیشتری در بلبرینگ تماس زاویه ای وجود دارد. این امر با کم کردن قطر ساچمه ها میسر می گردد و سبب افزایش قابلیت تعلیق میزان زیادی از بار می گردد. این بلبرینگ ها اغلب قابلیت تعلیق بار محوری در یک جهت را نیز دارند و می توانند بصورت تک و یا بصورت هماهنگ در کنار یک بلبرینگ دیگر بکار گرفته شوند. رینگ های بکار گرفته شده در طراحی بلبرینگ تماس زاویه ای قابلیت جدا سازی نداشته و هم بصورت بلبرینگ های متریک و هم بصورت بلبرینگ های اینچی تولید می شوند. طراحی ویژه بلبرینگ تماس زاویه ای قابلیت بالایی را برای تحمل شتاب های تند شونده و کند شونده که عامل ایجاد فشار و نیروی بیشتر بر بلبرینگ ها می باشد فراهم می کند.

رول استحکام

TEL : 09122720512
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation