TEL: 09122720512
لوگوی رول استحکام

ابعاد و استاندارد های بلبرینگ خود تنظیم

استاندارد های تولید بلبرینگ خود تنظیم در دستگاه های مختلفی تعریف می شوند که برخی از این دستگاه ها مانند EN , SI در سیستم بیل المللی، برخی از استاندارد ها در دستگاه استاندارد آلمانی DIN و برخی دیگر نیز که اغلب برای بلبرینگ خود تنظیم از نوع اینچی می باشند در دستگاه های آمریکایی تعریف می شوند. این استاندارد ها استاندارد های ابعادی بلبرینگ خود تنظیم هستند حال آنکه استاندارد های جداگانه ای برای متریال و گرید های فولاد ترکیبی بلبرینگ خود تنظیم تعریف می شوند که اغلب معرف گریدی از فولاد بوده و مطابق استاندارد های هر کشور انتخاب می شود و بعنوان مثال GCR15 استاندارد متریال بلبرینگ خود تنظیم مطابق با استاندارد صنایع فولاد کشور چین می باشد. با توجه به اینکه در بلبرینگ خود تنظیم از دو ردیف ساچمه در تولید استفاده می شود و ارتفاع بلبرینگ خود تنظیم و ارتفاع قفسه و رینگ ها بیشتر است و نوع اتصالی که در هر زاویه برقرار می کند. استاندارد های ابعادی این سری از بلبرینگ ها با دقت بسیار بالایی تبیین می شوند.

رول استحکام

TEL : 09122720512
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation