TEL: 09122720512
لوگوی رول استحکام

بلبرینگ کف گرد استاندارد DIN711

استاندارد DIN711 که در سیستم صنایع آلمان به ثبت رسیده است یکی از استاندارد های معتبر در تولید بلبرینگ کف گرد محسوب می شود. این استاندارد معادل استاندارد ISO 104 در دستگاه استاندارد بین المللی تعریف شده و برای بلبرینگ های کف گرد تک جهته بصورت شیار عمیق با اجزای جدا پذیر تعریف شده است. استاندارد بلبرینگ کف گرد در دستگاه آلمانی برای بلبرینگ های دو جهته DIN 715 می باشد. استاندارد DIN711 برای بلبرینگ کف گرد سری 51100, 51200, 51300, 51400 تعریف می شود و طراحی آن برای تعلیق بار های نسبتا بالا، با سرعت زاویه ای کم و متوسط بوده و بر روی شافت های عمودی نصب می شود. با توجه به آلمانی بودن این استاندارد از آن بر روی بلبرینگ کف گرد تولید آلمان مانند بلبرینگ های FAG آلمان و NKE اتریش که از استاندارد آلمان تبعیت می کند استفاده می شود.

رول استحکام

TEL : 09122720512
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation