TEL: 09122720512
لوگوی رول استحکام

جدا سازی اجزای داخلی رولبرینگ استوانه ای

رولبرینگ استوانه ای دارای سه بخش اصلی یعنی قفسه نگهدارنده، ساچمه ها و رینگ های داخلی و خارجی می باشد که با ترتیبی بر روی یکدیگر سوار شده اند. برای برخی از انواع رولبرینگ استوانه ای که رینگ ها استفاده نمی شود که برای رولبرینگ های استوانه ای از نوع سوزنی کاربر زیادی نیز دارد ساچمه ها بصورت دکمه ای بر روی قفسه وارد و یا خارج می شوند. اما در مورد رولبرینگ های استوانه ای از نوع شعاعی که دو رینگ بیرونی و درونی بصورت در هم بکار می رود نحوه جایزنی و خارج کردن ساچمه ها تنها با بیرون آوردن قفسه نگهدارنده میسر می شود بدین گونه که با خارج کردن قفسه نگهدارنده می بایست تمامی ساچمه ها به یک طرف منتقل شده تا رینگ داخلب فضای مورد نیاز برای حرکت راحت تر و خروج ساچمه ها ار داخل محفظه برینگ را فراهم کند. این امر در مورد رولبرینگ های کف گرد و بلبرینگ کف گرد بدون هیچ مشکلی با توجه به عدم درگیری ساچمه ها با رینگ ها تنها با برداشتن رینگ امکان پذیرد است.

رول استحکام

TEL : 09122720512
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation