TEL: 09122720512
لوگوی رول استحکام

مزایای رولبرینگ استوانه ای دوبل به رولبرینگ استوانه ای تک ردیف

در صنایع از رولبرینگ های استوانه ای دوبل در موقعیت های محدودتری نسبت به رولبرینگ استوانه ای تک استفاده می شود چرا که دارای قیمت بالاتری بوده ، حجم بالاتری را اشغال کرده و در کل نیازی به چنین تدابیری برای تعلیق بار ممکن است حس نشود. اما در شرایط خاص که با میزان بارگذاری زیادی بر روی شافت هایی با سرعت های زاویه ای کمتر روبرو هستیم با توجه به نحوه قرارگیری ساچمه ها در ساختار رولبرینگ استوانه ای که می تواند بصورت زیگزاگی باشد استفاده از این قبیل رولبرینگ ها می تواند مزایایی را نیز به دنبال داشته باشد. در کل دو راهکار کاهش قطر ساچمه و افزایش تعداد آ« و یا استفاده از رولبرینگ استوانه ای دو ردیفه با توجه به نزدیک شدن پیک (اکسترمم) نقاط بالایی و درگیر ساچمه ها با کونس ها هم تعلیق بار بهتر و مناسب تری را شاهد هستیم و هم حرکت روان تر، فشار بار کمتر و ترمزک تنش مناسب تری را خواهیم داشت.

رول استحکام

TEL : 09122720512
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation