TEL: 09122720512
لوگوی رول استحکام

زاویه اتصال ساچمه های رولبرینگ مخروطی

در مهندسی مکانیکی هر زاویه ای از اتصال مفهومی ریاضیاتی از میزان و زاویه بندی بار دارد. بدین معنا که زاویه قرار گیری ساچمه ها در رولبرینگ مخروطی بصورت کاملا مستقیم در میزان بار، تنش های فشاری و سایشی و جهات بردار های نیرو و تنش قابل تحمل بر رولبرینگ مخروطی موثر می باشد. هر بردار نیرو نه تنها در مورد رولبرینگ مخروطی بلکه در مورد تمامی قطعات صنعتی تحت دو مولفه یکی نیروی قائم عمود بر سطح زمین Fy و دیگیری نیرو در راستای افقی که به نیروی Fx نمایش داده می شود تقسیم بندی می شوند. بطور کلی رولبرینگ مخروطی برای تعلیق نیروی Fy طراحی شده و این نوع بار را در هر راستایی از هر جهت تعلیق می کند. اما Fx نیز برای رولبرینگ مخروطی در یک جهت قابل تعلیق می باشد. هر چه زاویه اتصال ساچمه ها بر روی قفسه رولبرینگ مخروطی افزایش پیدا می کند مقدار عددی Fy کاهش پیدا کرده و در عوض مولفه افقی نیرو یعنی Fx افزایش پیدا می کند. در صنایع برای کاربری های مختلف متناسب با تشخیص طراحان برند های مختلف زاویه اتصال ساچمه های رولبرینگ مخروطی بین 10 الی 30 درجه تغییر می کند.

رول استحکام

TEL : 09122720512
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation