TEL: 09122720512
لوگوی رول استحکام

اشکال و طراحی مختلف رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ های سوزنی هر چند در شکل ساچمه های خود با ارتفاع استوانه ای مختلف یکسان هستند اما دارای شکل و استاندارد های مخختلفی بوده برای کاربری های متفاوتی مناسب هستند. رولبرینگ سوزنی در دو شکل کلی استوانه ای و کف گرد مورد استفاده قرار می گیرد اما از لحاظ محافظت خارجی گاهی دارای بوش و کونس بیرونی در دو جهت بوده، گاهی تنها دارای بوش یا ریتگ داخلی بوده و از بدنه و بخشی از سیستم اتصال بعنوان محافظ خارجی در اتصال استفاده می کند و گاهی نیز بصورت بر عکس بدون دارا بودن بوش داخلی و از خود بدنه شافت اتصال بعنوان کونس و بوش داخلی استفاده می کند که انتخاب میان این انواع مختلف به نوع رولبرینگ سوزنی و فضایی که برای آن طراحی شده است بستگی دارد. فاصله ساچمه ها بر روی قفسه ها نیز در طراحی رولبرینگ سوزنی دارای اهمیت بالایی بوده و در تعلیق میزان بار بالاخص در مورد رولبرینگ سوزنی کف گرد تاثیر بسیار مثبتی داردو اعمال نیرو های نا همگون به ساختار رولبرینگ هایی که بدون محافظ هستند و از تلفیق ساچمه و قفسه تشکیل می شوند می تواند سبب اختلال در عملکرد رولبرینگ ها گردد.

رول استحکام

TEL : 09122720512
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation