TEL: 09122720512
لوگوی رول استحکام

نقش ارتفاع رینگ رولبرینگ استوانه ای در عملکرد آن

برند های تولید کننده رولبرینگ استوانه ای بر مبنای میزان بار و شرایط کاری که بر روی اتصال شافت های افقی وجود دارد از ارتفاعات مختلفی رینگ های بیرونی و درونی (بوش های نگهدارنده) در تولید این قطعه صنعتی استفاده می کنند. به تناسب ارتفاع رولبرینگ استوانه ای طول ساچمه های استوانه ای بکار گرفته شده در ساختار آن نیز افزایش پیدا می کند. طول بشتر ساچمه و ارتفاع بیشتر رینگ ها سطح تماس خطی طولانی تری را برای اتصال ساچمه و رینگ ها فراهم می آورد و این بدان معناست که با بالا رفتن ارتفاع رولبرینگ استوانه ای قابلیت بارگذاری و تعلیق بار نیز در آن به میزان موثر تری افزایش پیدا می کند. برخی از تولید کنندگان یا مصرف کنندگان ترجیح به استفاده از رولبرینگ های دوبل با دو رینگ جدا و حتی با یک رینگ مشترک اما ساختار ساچمه ای جدا از هم متشکی از دو ساچمه و حتی 4 ساچمه در طول ارتفاع رولبرینگ استوانه ایرند که هر یک از این مشخصات در تعلیق میزان بار و انتقال حرارت این رولبرینگ ها می تواند تاثیر داشته باشد.

رول استحکام

TEL : 09122720512
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation