TEL: 09122720512
لوگوی رول استحکام

استاندارد ISO رولبرینگ کف گرد

استاندارد ISO از دو بند مختلف برای بررسی استاندارد تولید رولبرینگ های کف گرد استفاده می کنند. این استاندارد ها استاندارد های ابعادی و تلورانسی می باشند و مبین متریال بکار گرفته شده نیستند و از این رو میزان مشخصات مکانیکی و شیمیایی رولبرینگ کف گرد مانند تنسایل مقاومتی و سختی سطحی را بررسی نمی کنند. بند اول استاندارد ISO بکار گرفته شده در تولید رولبرینگ کف گرد ISO 104:2015 می باشد که در سال 2015 تبیین شده و به معرفی محدوده های ابعادی و اندازه گیری رولبرینگ کف گرد و نقشه ها و پلن های مهندسی آن اشاره دارد. بند دوم استاندارد ISO در بررسی رولبرینگ های کف گرد بند ISO 199:2014 می باشد که در سال 2014 تبیین شده و به بررسی مشخصات هندسی این سری از رولبرینگ ها GPS و تلورانس ها یعنی تغییرات اندازه و لقی رولبرینگ های کف گرد می پردازد. آنچه مهم است مشخص شدن تفاوت بین استاندارد های تولید و استاندارد های کیفی می باشد که استاندارد های کیفی پس از تولید به بررسی عملکرد انواع رولبرینگ می پردازند.

رول استحکام

TEL : 09122720512
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation