TEL: 02133914518-33982537
لوگوی رول استحکام

شرایط متفاوت کاری یاتاقان به بلبرینگ

استفاده از یاتاقان ها در شرایطی متفاوت از بلبرینگ ها اتفاق می افتند. در حالت کلی بلبرینگ های بخشی از سیستم و مکانیزم کاری می باشند که در نهایت بار اعمال شده بر روی آنها به سیستم باز می گردد و نقش اصلی بلبرینگ ها در مقایسه با یاتاقان ها کاهش اصطکاک می باشد و دسته بندی بلبرینگ ها بر حسب نوع بار تعلیقی به مفهوم قابلیت اتصال بر روی شافت هایی با نوعی مشخص از بار است و نه به مفهوم کم شدن میزان بار از سیستم کلی. بعنوان مثال بلبرینگ بکار گرفته شده بر روی دهانه خروجی موتور الکتریکی که بر روی یک شافت افقی نصب شده است عمل کاهش اصطکاک را انجام داده و نیروی وزن وارده بر آن بر روی هوزینگ الکتروموتور منتقل می شود و بلبرینگ نقش کاهنده اصطکاک را ایفا می کند. این در حالی است که یاتاقان ها و یا یاتاقان بلبرینگ ها نه تنها به کاهش اصطکاک با بکارگیری بلبرینگ در داخل ساختمان خود می پردازند بلکه در اغلب نمونه های طراحی بار را بر روی یک سطح خنثی و حتی گاهی بر روی زمین یا سطوحی که عملا بخشی از سیستم و مکانیزم ماشین نیستند منتقل می کنند.

رول استحکام

TEL : 02133914518-33982537
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2020 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation