TEL: 09122720512
لوگوی رول استحکام

بلبرینگ مفصلی نری

بلبرینگ مفصلی نره در واقع بصورت یک سازه مکانیکی متشکل از یک بلبرینگ و یک پیچ و بصورت متصل ساحته می شود. بلبرینگ مفصلی دارای کاربری محدودترین نسبت به دیگر انواه بلبرینگ می باشد. نوع دنده های طراحی شده بر روی قسمت پیچی شکل بلبرینگ مفصلی از نوع دنده ریز Fine Thread می باشد و جنس و تنسایل این پیچ نیز دقیقا از جنس و تنسایل خود بدنه و کونس بلبرینگ انتخاب می شود. نوع بلبرینگ بکار گرفته شده در اتصال با پیچ در ساختار بلبرینگ مفصلی نری اغلب از نوع شیار عمیق می باشد.

بلبرینگ مفصلی نری POS10  بلبرینگ مفصلی نری بلبرینگ مفصلی نری POS10
بلبرینگ مفصلی نری
شماره فنی :


موجود
بلبرینگ مفصلی نری POS12  بلبرینگ مفصلی نری بلبرینگ مفصلی نری POS12
بلبرینگ مفصلی نری
شماره فنی :


موجود
بلبرینگ مفصلی نری POS14  بلبرینگ مفصلی نری بلبرینگ مفصلی نری POS14
بلبرینگ مفصلی نری
شماره فنی :


موجود
بلبرینگ مفصلی نری POS16  بلبرینگ مفصلی نری بلبرینگ مفصلی نری POS16
بلبرینگ مفصلی نری
شماره فنی :


موجود
بلبرینگ مفصلی نری POS18  بلبرینگ مفصلی نری بلبرینگ مفصلی نری POS18
بلبرینگ مفصلی نری
شماره فنی :


موجود
بلبرینگ مفصلی نری POS20  بلبرینگ مفصلی نری بلبرینگ مفصلی نری POS20
بلبرینگ مفصلی نری
شماره فنی :


موجود
بلبرینگ مفصلی نری POS30  بلبرینگ مفصلی نری بلبرینگ مفصلی نری POS30
بلبرینگ مفصلی نری
شماره فنی :


موجود
رول استحکام

TEL : 09122720512
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation