TEL: 09122720512
لوگوی رول استحکام

بلبرینگ مفصلی مادگی

بلبرینگ مفصلی مادگی با کاربری های بسیار محدودی مورد استفاده قرار می گیرد. شکل کونس بیرونی بلبرینگ مفصلی مادگی بسیار خاص می باشد و بصورت یک تکه در واقع یک سازه مکانیکی محسوب می شود که در یک طرف بطور کامل نقش کونس در بیرون ساچمه های بلبرینگ را ایفا می کند و در طرف دیگر بصورت کشیده عمل کرده و از داخل رزوه شده است. این شکل خاص بلبرینگ مفصلی مادگی برای ایجاد شرایط اتصال آن بر روی پیچ در سازه ها و ماشین آلات راه فراهم می کند بدین ترتیب که با بسته شدن این بلبرینگ ها بر روی پیچ در داخل بخش داخلی رزوه شده با قلاویز اتصالی بسیار محکم بوجود می آید. نوع رزوه های داخلی بلبرینگ مفصلی مادگی دنده ریز می باشد.

بلبرینگ مفصلی مادگی PHS10  بلبرینگ مفصلی مادگیبلبرینگ مفصلی مادگی PHS10
بلبرینگ مفصلی مادگی
شماره فنی :


موجود
بلبرینگ مفصلی مادگی PHS12  بلبرینگ مفصلی مادگیبلبرینگ مفصلی مادگی PHS12
بلبرینگ مفصلی مادگی
شماره فنی :


موجود
بلبرینگ مفصلی مادگی PHS14  بلبرینگ مفصلی مادگیبلبرینگ مفصلی مادگی PHS14
بلبرینگ مفصلی مادگی
شماره فنی :


موجود
بلبرینگ مفصلی مادگی PHS16  بلبرینگ مفصلی مادگیبلبرینگ مفصلی مادگی PHS16
بلبرینگ مفصلی مادگی
شماره فنی :


موجود
بلبرینگ مفصلی مادگی PHS18  بلبرینگ مفصلی مادگیبلبرینگ مفصلی مادگی PHS18
بلبرینگ مفصلی مادگی
شماره فنی :


موجود
بلبرینگ مفصلی مادگی PHS20  بلبرینگ مفصلی مادگیبلبرینگ مفصلی مادگی PHS20
بلبرینگ مفصلی مادگی
شماره فنی :


موجود
رول استحکام

TEL : 09122720512
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation