TEL: 02133914518-33982537
لوگوی رول استحکام

بلبرینگ چرخ عقب

بلبرینگ چرخ عقب خودرو در واقع از بلبرینگ های شعاعی می باشد که تحت بارگذاری بالایی قرار دارد. نوع بلبرینگ چرخ عقب خودرو اغلب اغلب شیار عمیق می باشد اما در برخی از انواع خودرو نیز ممکن است از رولبرینگ استوانه ای برای این کاربری استفاده شود. بلبرینگ چرخ عقب قطعه ای مصرفی بوده و بصورت دوره ای تعویض می شود.

رول استحکام

TEL : 02133914518-33982537
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2020 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation