TEL: 09122720512
لوگوی رول استحکام

بلبرینگ چرخ عقب

بلبرینگ چرخ عقب خودرو در واقع از بلبرینگ های شعاعی می باشد که تحت بارگذاری بالایی قرار دارد. نوع بلبرینگ چرخ عقب خودرو اغلب اغلب شیار عمیق می باشد اما در برخی از انواع خودرو نیز ممکن است از رولبرینگ استوانه ای برای این کاربری استفاده شود. بلبرینگ چرخ عقب قطعه ای مصرفی بوده و بصورت دوره ای تعویض می شود.

رول استحکام

TEL : 09122720512
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation