TEL: 09122720512
لوگوی رول استحکام

�������������� ������ ������

بلبرینگ چرخ عقب خودرو در واقع از بلبرینگ های شعاعی می باشد که تحت بارگذاری بالایی قرار دارد. نوع بلبرینگ چرخ عقب خودرو اغلب اغلب شیار عمیق می باشد اما در برخی از انواع خودرو نیز ممکن است از رولبرینگ استوانه ای برای این کاربری استفاده شود. بلبرینگ چرخ عقب قطعه ای مصرفی بوده و بصورت دوره ای تعویض می شود.

رول استحکام

TEL : 09122720512
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation