TEL: 09122720512
لوگوی رول استحکام

رولبرینگ سوزنی بدون کونس

از رولبرینگ های سوزنی کف گرد بدون کونس بیرونی که در واقع از تعدادی مشخص ساچمه های استوانه ای که بر روی یک قفسه سوار شده اند در صنایع بالاخص در مواردی که نوع طراحی نیاز به اشغال فضایی اندک داشته و میزان بار وارده بر پیکر رولبرینگ محدود است استفاده می شود. بدنه این رولبرینگ ها در برابر نیروهای برشی بسیار آسیب پذیر می باشد و به سرعت در آستانه خمش و حتی شکستگی قرار می گیرد. در این گونه کاربری ها اغلب بخشی تخت از بدنه و سیستم ماشین نقش کونس های بیرونی را برای رولبرینگ سوزنی کف گرد ایفا می کند. کاربری این قبیل رولبرینگ های کف گرد محدودتر از موارد دیگر و حساسیت آنها نیز بالاتر است و با برند های متنوعی در بازار قابل تهیه هستند.

رول استحکام

TEL : 09122720512
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation