TEL: 09122720512
لوگوی رول استحکام

���������������� ���������� �������� ��������

از رولبرینگ های سوزنی کف گرد بدون کونس بیرونی که در واقع از تعدادی مشخص ساچمه های استوانه ای که بر روی یک قفسه سوار شده اند در صنایع بالاخص در مواردی که نوع طراحی نیاز به اشغال فضایی اندک داشته و میزان بار وارده بر پیکر رولبرینگ محدود است استفاده می شود. بدنه این رولبرینگ ها در برابر نیروهای برشی بسیار آسیب پذیر می باشد و به سرعت در آستانه خمش و حتی شکستگی قرار می گیرد. در این گونه کاربری ها اغلب بخشی تخت از بدنه و سیستم ماشین نقش کونس های بیرونی را برای رولبرینگ سوزنی کف گرد ایفا می کند. کاربری این قبیل رولبرینگ های کف گرد محدودتر از موارد دیگر و حساسیت آنها نیز بالاتر است و با برند های متنوعی در بازار قابل تهیه هستند.

رول استحکام

TEL : 09122720512
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation