TEL: 09122720512
لوگوی رول استحکام

سوزنی

رولبرینگ کف گرد سوزنی که از انواع پر کاربرد و. عمومی رولبرینگ های کف گرد نیز محسوب می شود فضای بسیار محدودی را اشغال می کند بگونه ای که با نگاه به رولبرینگ کف گرد سوزنی حتی گاهی نمی توان فهمید که رینگ می باشد یا رولبرینگ. ضعف هایی نیز برای رولبرینگ کف گرد سوزنی می توان بر شمرد که مهمترین آنها سرعت زاویه ای ساچمه در ساختار رولبرینگ می باشد که سبب افزایش میزان اصطکاک و به دنبال آن افزایش حرارت ایجاد شده می باشد. از این رو در اغلب موارد طول عمر رولبرینگ کف گرد سوزنی کمتر از رولبرینگ های استوانه ای می باشد.

رول استحکام

TEL : 09122720512
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation