TEL: 09122720512
لوگوی رول استحکام

Single row

بلبرینگ Thrust در واقع همان بلبرینگ کف گرد می باشد که نام خود را از این کلمه انگلیسی که معرف نوعی نیروی محوری و هم راستا است گرفته است. بلبرینگ کف گرد تک ردیفه که در میان انواع بلبرینگ کف گرد دارای بیشترین میزان کاربری نیز می باشد از یک ردیف ساچمه در داخل قفسه برای نگهداری موقعیت مکانیکی ساچمه ها تشکیل می شود که می تواند در دو طرف دارای رینگ نیز باشد هر چند که وجود رینگ ها امری ضروری نمی باشد. استفاده از بلبرینگ کف گرد Thrust تک ردیفه بر روی محور های عمودی و برای سرعت های زاویه ای متوسط و پایین صورت می پذیرد. قیمت بلبرینگ تک ردیفه پایین تر از موارد مشابه دو ردیفه می باشد.

رول استحکام

TEL : 09122720512
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2021 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation