TEL: 09122720512
لوگوی رول استحکام

محدودیت های زاویه ای رولبرینگ سوزنی

بصورت کلی از اصلی ترین ضعف های رولبرینگ ها در مقایسه با بلبرینگ ها می توان به درجه آزادی پایین آنها نام برد چرا که شکل هندسی ساچمه های آنها بگونه ای است که حداقل درجه آزادی را برای حرکت و تنها برای حرکت و گردش زاویه ای فراهم می آورد. این در مورد رولبرینگ سوزنی که نسبت طول استوانه به قطر آن بالاتر است بیشتر از رولبرینگ های استوانه ای و بسیار بیشتر از رولبرینگ بشکه ای که با ایجاد انحنا در بر روی لبه ها حد متوسطی از درجه آزادی را دارد ملموس می باشد. درجه آزادی حرکتی پایین رولبرینگ سوزنی بالاخص در مورد رولبرینگ سوزنی کف گرد که نحوه قرار گیری ساچمه ها بر روی قفسه بصورت همگرا در مرکز دایره می باشد مشکلات بیشتری را بوجود می آورد بگونه ای که اغلب از این نوع رولبرینگ تنها در فضاهای بسیار کوچک طراحی استفاده می شود هر چند که با وجود قطر کم ساچمه ها قابلیت تعلیق بار مناسبی برای رولبرینگ سوزنی کف گرد وجود دارد.

رول استحکام

TEL : 09122720512
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation