TEL: 02133914518-33982537
لوگوی رول استحکام

یاتاقان UCF

یاتاقان UCF بعنوان  تکیه گاهی برای اجزای چرخنده به کار میرود  . یاتاقان دارای محافظ شعاعی است که به شکل سیلندر و از مواد و جنس خاص تولید میگردد و یاتاقان در ابعاد مختلفی نیز تولید میشود و در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد و با توجه به محل و نحوه مصرف یاتاقان به شکل ظاهری متفاوت مشخص میشوند.یاتاقان ها در دسته بندی صنعتی  به دو دسته( یاتاقان های استاندارد) و (یاتاقان های خاص) دسته بندی میشوند که موارد خاص آنها شامل کاربری های خاص صنعتی و راه آهن ها می باشد. باید توجه داشت که یاتاقان جزئی جدایی ناپذیر از دستگاه ها و ماشین آلات گوناگون است که امکان حرکت کردن دو و یا چند قطعه بر روی یکدیگر را فراهم میکند. یاتاقان های UCF در واقع نوعی یاتاقان با اتصالات پیچ و مهره محسوب می شوند که اتصال آنها هم بصورت موازی و هم بصورت عمودی صورت می پذیرد. یاتاقان های UCF اغلب با هوزینگ از جنس چدنی تولید می شوند البته مواردی از هوزینگ فولادی و استیل انها نیز در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد.

یاتاقان اس کا افی اصلی SKF اس کا اف یاتاقان ucfیاتاقان اس کا افی اصلی
SKF اس کا اف یاتاقان ucf
شماره فنی :
UCF 218

موجود
یاتاقان UCF یاتاقان ucfیاتاقان UCF
یاتاقان ucf
شماره فنی :
217

موجود
یاتاقان 216 یاتاقان ucfیاتاقان 216
یاتاقان ucf
شماره فنی :
UCF 216

موجود
یاتاقان UCF 215 یاتاقان ucfیاتاقان UCF 215
یاتاقان ucf
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCF DPI یاتاقان ucfیاتاقان UCF DPI
یاتاقان ucf
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFA 204 یاتاقان ucfیاتاقان UCFA 204
یاتاقان ucf
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFA یاتاقان ucfیاتاقان UCFA
یاتاقان ucf
شماره فنی :
203

موجود
یاتاقان UCFA 202 یاتاقان ucfیاتاقان UCFA 202
یاتاقان ucf
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFA 201 یاتاقان ucfیاتاقان UCFA 201
یاتاقان ucf
شماره فنی :


موجود
یاتاقان UCFA 208 یاتاقان ucfیاتاقان UCFA 208
یاتاقان ucf
شماره فنی :


موجود
 UCFA 207 یاتاقان ucf UCFA 207
یاتاقان ucf
شماره فنی :


موجود
یاتاقان 206 یاتاقان ucfیاتاقان 206
یاتاقان ucf
شماره فنی :
UCFA 206

موجود
یاتاقان 205 یاتاقان ucfیاتاقان 205
یاتاقان ucf
شماره فنی :
UCFA 205

موجود
یاتاقان UCFA 212 یاتاقان ucfیاتاقان UCFA 212
یاتاقان ucf
شماره فنی :


موجود
یاتاقان 211 یاتاقان ucfیاتاقان 211
یاتاقان ucf
شماره فنی :
UCFA 211

موجود
یاتاقان یاتاقان ucfیاتاقان
یاتاقان ucf
شماره فنی :
UCFA 210

موجود
 UCFA 216 یاتاقان ucf UCFA 216
یاتاقان ucf
شماره فنی :
یاتاقان 216

موجود
 UCFA 215 یاتاقان ucf UCFA 215
یاتاقان ucf
شماره فنی :
یاتاقان UCFA 215

موجود
یاتاقان 214 SKF اس کا اف یاتاقان ucfیاتاقان 214
SKF اس کا اف یاتاقان ucf
شماره فنی :
UCFA 214

موجود
یاتاقان UCFA 213 TIMKEN تیمکن یاتاقان ucfیاتاقان UCFA 213
TIMKEN تیمکن یاتاقان ucf
شماره فنی :
UCFA 213

موجود
UCFA 218 TIMKEN تیمکن یاتاقان ucfUCFA 218
TIMKEN تیمکن یاتاقان ucf
شماره فنی :
یاتاقان UCFA 218

موجود
 202 یاتاقان ucf 202
یاتاقان ucf
شماره فنی :
یاتاقان UCFC 202

موجود
یاتاقان یاتاقان ucfیاتاقان
یاتاقان ucf
شماره فنی :
UCFC 201

موجود
 Yataghan 203 یاتاقان ucf Yataghan 203
یاتاقان ucf
شماره فنی :
یاتاقان UCFC 203

موجود
یاتاقان UCFC 204 یاتاقان ucfیاتاقان UCFC 204
یاتاقان ucf
شماره فنی :


موجود
YATAGHAN 205 یاتاقان ucfYATAGHAN 205
یاتاقان ucf
شماره فنی :


موجود
YATAGHAN یاتاقان ucfYATAGHAN
یاتاقان ucf
شماره فنی :
یاتاقان UCFC 206

موجود
یاتاقان 207 یاتاقان ucfیاتاقان 207
یاتاقان ucf
شماره فنی :
UCFC 207

موجود
YATAGHAN UCFC 208 یاتاقان ucfYATAGHAN UCFC 208
یاتاقان ucf
شماره فنی :
یاتاقان UCFC 208

موجود
 UCFC 209 یاتاقان ucf UCFC 209
یاتاقان ucf
شماره فنی :
یاتاقان UCFC 209

موجود
YATAGHAN 210 یاتاقان ucfYATAGHAN 210
یاتاقان ucf
شماره فنی :
UCFC 210

موجود
211یاتاقان یاتاقان ucf211یاتاقان
یاتاقان ucf
شماره فنی :
UCFC 211یاتاقان

موجود
رول استحکام

TEL : 02133914518-33982537
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2020 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation